Tänk dig för när du skriver om lån hos banker eller hypoteksinstitut!

Senast uppdaterad 20091031

Det är inte alls säkert att det lönar sig att samla alla lån på ett ställe, även om du erbjuds 0,2 eller 0,3 procent lägre ränta.

Det du framför allt skall undvika är att skriva under en skuldförbindelse, där det står talat om gemensam pant, eller att den lämnade säkerheten även skall utgöra säkerhet för andra befintliga, eller kommande(!), lån i samma bank. Då kan det bli omöjligt för dig att senare byta till en annan långivare som erbjuder bättre villkor för dina bottenlån.

Exempel på villkorsbilaga som låser låntagaren till kreditgivaren (andra kreditgivare har annorlunda formuleringar, men med i huvudsak samma innebörd).

......"Pantsättningen gäller även till säkerhet för övriga förpliktelser, som undertecknad vid var tid har eller kommer att få gentemot kreditgivaren. Pant som kreditgivaren har som säkerhet för eventuellt andra krediter till undertecknad skall vara säkerhet också för ovan angivna förpliktelser, oavsett om dessa tidigare lämnade krediter inlöses eller ej."......

Om din nuvarande långivare har en skuldförbindelse (revers, skuldebrev) från dig med gemensam pant eller motsvarande formulering, så får en ny långivare nöja sig med den sämsta delen av säkerheten, även om det lån du vill lösa in från början hade den bästa säkerheten. Då är det stor risk att den nye långivaren inte vill godta den sämsta delen av säkerheten. Du riskerar att missa det förmånligare lånet!
Som medlem i Finanssamverkan ek. för. kan du få rådgivning i sådana situationer.

Allmänt och FAQ

Låna till låg kostnad (information)

Översikt och kort beskrivning