Standardlån

Senast uppdaterad 20091031
Standardlån kräver normalt en poängprestation i förväg. Dessa lån motsvarar vad som vanligen kallas bottenlån. Vid standardlån görs vanligen ett inbetalning som är nästan lika stor som amorteringen till det egna poängbalanskontot. Man kan använda de lånade pengarna till vad man önskar.

tillbaka