Säkerhet för lån

Senast uppdaterad 20091022

Det krävs alltid säkerhet för dina lån. Därigenom tryggas alla medlemmars pengar. Det kan vara någon annan än låntagaren som ställer säkerheten.

Vid större lån är säkerheten oftast pantbrev i fastighet inom 75 % av aktuell värdering eller pantförskrivning av bostadsrätt inom 70 % av aktuell värdering. En värdering kan kosta mellan 2.000 kr och 10.000 kr beroende på hur stor fastigheten är.

I vissa fall kan borgen användas som säkerhet. Även annan betryggande säkerhet kan godtagas. Vid alla lån görs en individuell prövning av säkerheten.

tillbaka