Poäng i stället för ränta

Senast uppdaterad 20091031

Du får
ingen ränta på innestående medel. I stället får du varje dag nya värdefulla poäng, som du använder dig av när du söker räntefritt lån. Ju fler poäng du samlat ihop, desto större lån och längre amorteringstid kan du få. De nya poäng du får varje dag står i proportion till hur mycket pengar det står på ditt konto just den dagen.

Om du någon gång behöver ta ut alla pengarna, får du inga nya poäng så länge det inte står pengar på kontot, men dina redan samlade poäng finns ändå kvar och kan utnyttjas senare. Grundinsatsen ger dock alltid nya poäng varje dag.

Poäng kan överlåtas mellan medlemmar. Något krav på att man själv skall ha gjort en viss del av poängprestationen före lånet finns inte. Om andra medlemmar i föreningen vill överlåta poäng, så kan så gott som alla poäng som utnyttjas vid en låneansökan komma från dessa medlemmar.

Hur många poäng du har samlat ihop, redovisas på det årliga kontoutdraget. Det är också, i princip, enkelt att själv räkna ihop det. Man lägger ihop det antal kronor som varje dag stått inne på ens konton. Man får inte poäng för den summa som sätts in eller tas ut en dag.
Så här växer poängen dag för dag. Hur många poäng man får en viss dag beror på hur mycket pengar som är utlånade den dagen men även på hur snabbt man vill kunna få ut sina egna medel.Uppskattning av lånemöjlighet

Om du under ett år regelbundet samlat ihop 50.000 kr på ditt/dina konton hos föreningen kan du normalt låna 50.000 kr med 10 års amorteringstid om du är beredd att göra resterande poängprestation i efterhand under amorteringstiden.

Förhållandet mellan behövligt antal poäng före lånet och lånets totala beräknade poängförbrukning varierar med tillgång på pengar och efterfrågan på lån.

Ett mindre inbetalning kan kompenseras med längre prestationstid före låneutbetalningen. Om 10.000 kr står på kontot under 5 år ger det samma lånemöjlighet som 50.000 kr under 1 år.

Finanssamverkan kan hjälpa till med att räkna på olika lånemöjligheter om du vill ha bättre underlag än ovanstående enkla tumregel. Bäst är om du fyller i ett eller flera låneexempelformulär och sänder det till oss.

Prestationstiden före lån är vanligen 1 till 3 år. Ibland kan direktlån erhållas.

Vid ansökan om lån, anger den lånesökande själv amorteringstid, som kan väljas mellan 2 och 40 år i steg om 3 månader. Ju fler poäng man samlat ihop, desto större och längre lån kan man få.

 

Tillbaka