Översikt och kort beskrivning

Uppdaterad 20151118

På denna hemsida finner du information om medlemskonton, olika lån, kostnader, säkerheter, föreningen, stadga och regler samt förslag till kommande ändringar. Om du tidigare gått in på denna hemsida så begär en uppdatering för varje avsnitt du läser, annars ligger kanske gammal information kvar.

Du kan också läsa synpunkter på olika saker med anknytning till ekonomi och andra samhällsfrågor. Du kan även sända in dina synpunkter.

Under aktuellt finns sådant som ligger nära i tiden och har anknytning till det vi sysslar med. Under arkiv finns äldre material.

Nordisk Finanssamverkan är en ekonomisk förening vars syfte är att ge sina medlemmar lån till låg kostnad (vanligen under 1 % per år av lånets ursprungliga belopp) och informera om räntans inverkningar på samhällets och den enskildes ekonomi.

Föreningen har såväl enskilda personer som företag och organisationer som medlemmar. Medlemmarna finns spridda över hela landet.

Medlemskap (delägarskap) är öppet för alla fysiska och juridiska personer som vill godta föreningens stadga.

När räntan är låg är det extra fördelaktigt på ett konto hos Nordisk Finanssamverkan samla poäng för att senare, vid ett högre ränteläge, kunna erhålla lån till lägre kostnad.

Nordisk Finanssamverkan
Box 110 10
600 11 Norrköping

Tfn 011-14 49 25 (säkrast tisdagar 13.30 - 15.00)

E-post epost(snabel-a)finanssamverkan.se

hemsida www.finanssamverkan.se

Tillbaka till startsidan