Ordförklaringar

Senast uppdaterad 20091031

Pantbrev
Är en av inskrivningsmyndigheten vid vissa lokala tingsrätter, (Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå) utfärdad handling. Den avser panträtt i fastighet till säkerhet för fordran, som upplåtits genom att fastighetsägaren till fordringsägaren överlämnar pantbrevet som pant för fordran.
Av uttagna pantbrev i en fastighet anses det först uttagna vara bäst som säkerhet. Det sist uttagna sämst.


Överhypotek
Är enkelt uttryckt en pantförskrivning av en del av ett pantbrev, som nuvarande innehavaren inte längre behöver ta i anspråk.

tillbaka