Medlemskap

Senast uppdaterad 20151118

Medlemskap erhålls normalt genom att betala in medlemsavgift och grundinsats till föreningens Plusgirokonto 116 90-5.

Vid inbetalning skall namn, adress och person- respektive organisationsnummer anges, samt att medlemskap söks. Uppgifterna kan anges på separat dokument om personnummer angivits vid inbetalningen.

Man måste vara medlem under hela den tid man utnyttjar föreningens finansieringsverksamhet.

Utträde ur föreningen kallas för avgång. I enlighet med lagen om ekonomiska föreningar tar det från 6 och upp till 18 månader från att man begär utträde tills avgången sker.

För att få utförligare information, klicka på följande nyckelord
medlemsavgift   grundinsats   inbetalningar  avgång

information