Medlemsavgift

Senast uppdaterad 20120313

Medlemsavgifter per år
Medlemsavgiften gäller 1 år framåt från årsdatum för medlemskapet. Den är bunden till Konsumentprisindex och fastställs för kommande kalenderår med utgångspunkt från septembervärdet. Om det finns flera vuxna medlemmar i samma hushåll betalar endast en hel avgift, övriga halv avgift. Barn betalar kvarts avgift. Om endast en person i hushållet är medlem betalar medlemmen hel avgift. Juridisk person betalar alltid hel avgift.

För avgifter som betalades under kalenderåret 2010 gällde följande:
 Helbetalande medlem  189 kr
 Halvbetalande medlem   95 kr
 Kvartsbetalande medlem   48 kr

För avgifter som betalades under kalenderåret 2011 gällde följande:
 Helbetalande medlem  193 kr
 Halvbetalande medlem   97 kr
 Kvartsbetalande medlem   49 kr

För avgifter som betalas under kalenderåret 2012 gäller följande:
 Helbetalande medlem  196 kr
 Halvbetalande medlem   98 kr
 Kvartsbetalande medlem   49 kr

tillbaka