Lösen av lån i förtid

Senast uppdaterad 20151118

Det går att lösa ett lån från Finanssamverkan i förtid. Men det kontraktsbundna beloppet för att uppnå
poängbalans, man betalat in efterhand tillsammans med amorteringarna måste stå kvar tills det blivit balans mellan presterade (eller övertagna) poäng och på grund av lånet förbrukade poäng. Det går därför inte att efter drygt halva amorteringstiden lösa in lånet med det belopp som står på poängbalanskontot. Nedanstående bild visar vad som händer när ett lån löses vid tidpunkten T. Det det samlade poängbalansbeloppet måste stå kvar något längre än vad som ursprungligen skulle blivit fallet, visat av de tunna röda och blå linjerna.
Om ett lån är nära slutamortering kan man, med vissa begränsningar, få lösa lånet med en del av poängbalansbeloppet. Dock får inte förlängningen av poängbalansprestationstiden bli mer än 5 år.
Poängbalansbeloppet och insats för kapitaltäckning frisläppes för återbetalning när poänglinjen skär tidsaxeln.tillbaka