Kapitaltäckning

Senast uppdaterad 20151118

Banker måste ha ett visst eget kapital i förhållande till sin utlåning. Det kallas kapitaltäckning. Kraven på eget kapital beror även på vilket slag av säkerheter som finns för lånen. Hos Finanssamverkan finns en motsvarande regel. Vid utbetalning av lånet skall låntagaren inbetala ett insatskapital i proportion till lånebeloppets storlek. Denna inbetalning uppgår till mellan 2 och 7 % av lånet beroende på typ av säkerhet för lånet.

Beloppet återbetalas normalt till låntagaren samtidigt som poängbalansmedlen.

tillbaka