Låna till låg kostnad

Senast uppdaterad 20151115

EJ komplett uppdatering

Sedan 1993 driver föreningen en finansieringsverksamhet. Medlemmarna varken betalar eller erhåller ränta på medel innestående hos föreningen respektive lånas från föreningen.

Föreningen är helt fristående från banker.

Det är medlemmarnas samlade inbetalade medel som ligger till grund för utlåningen.

Inga pengar lånas från "marknaden". Därmed bestämmer föreningen själv, och inga utomstående långivare, vad lånen kostar.

Föreningen tar ej emot ränta från bank eller plusgiro.

Låneavgiften är mycket låg och beror på lånets storlek, ju större lån desto proportionsvis lägre avgift. Se exempel nedan, beräknade med Konsumentprisindex 314,06 (september 2015) som ger referensvärdet 104 808 kr vid beräkningen av låneavgifter under november 2015.

Exempel med lån med nettoutbetalning 25 000 kr, bruttolån 27 867 kr, amortering varje kvartal under 5 år.

Avgift som erlägges vid lånets utbetalning 2 109 kr (%). Därefter betalas varje kvartal en låneavgift på 60 kr, aviseringsavgift 29 kr. Dessa två senare avgifter förändras i proportion till konsumentprisindex. 756 kr från lånet och 1 000 kr från låntagarens egna medel avsätts som

Exempel med lån på 100 000 kr, amortering varje kvartal:

Avgift som erlägges vid lånets utbetalning 4 136 kr (4,136 %). Därefter betalas varje kvartal en låneavgift på 120 kr (0,12 %) plus 33 kr aviseringsavgift. Dessa två senare avgifter förändras i proportion till konsumentprisindex.

Exempel med lån på 400 000 kr, amortering varje kvartal:

Avgift som erlägges vid lånets utbetalning 8 135 kr (2,034 %). Därefter betalas varje kvartal en låneavgift på 235 kr (0,0588 %) plus 33 kr aviseringsavgift. Dessa två senare avgifter förändras i proportion till konsumentprisindex.

Innan du kan få ett lån, måste du ställa medel till förfogande för andra medlemmars lån. Enda undantagen från detta är direktlån eller om du får överta poäng från andra medlemmar. Fullgod säkerhet skall ställas för alla lån.

För att kunna utnyttja föreningens finansieringsverksamhet måste man vara medlem och därmed delägare i föreningen.

Pengar på medlemmarnas konton hos föreningen omfattas inte av statlig insättningsgaranti.

Välj något av följande nyckelord för mer information!
medlemskap låneförutsättningar lån
stadgar information och villkor allmänt och FAQ  förslag Representantskap
Kontakta oss aktuellt synpunkter  

 

Översikt och kort information

Tillbaka till startsidan