Inbetalningar

Senast uppdaterad 20091022

Inbetalningar av medlemsavgifter och pengar som skall in på ditt medlemskonto eller användas för amortering, skall sättas in på föreningens Plusgirokonto 116 90-5 med angivande av ditt medlemsnummer. På din begäran kan vi ordna med automatisk överföring från ditt personkonto i Nordea, Plusgirokonto eller bankkonton hos Swedbank och Nordea.

Följande bankkonton används för inbetalning i
Danmark 9860-000-00-59595 Folkesparekassen
Norge 78740598340 DnB NOR Bank ASA
Finland 800050-1094251 Postipankki Ltd

tillbaka