Grundinsats

Senast uppdaterad 20120313

Grundinsats
Medlemskap i en ekonomisk förening innebär även att man är delägare i föreningen. Varje medlem skall bidra med ett insatskapital till föreningens eget kapital. Grundinsatsen kan erläggas på en gång eller uppdelat på fyra gånger med högst ett års mellanrum. Inbetalningarna av grundinsats är bundna till Konsumentprisindex.

Grundinsats som inbetalades under kalenderåret 2010 uppgick till 1004 kr. Kvarts grundinsats uppgick till 251 kr.

Grundinsats som inbetalades under kalenderåret 2011 uppgick till 1028 kr. Kvarts grundinsats uppgick till 257 kr.

Grundinsats som inbetalades under kalenderåret 2012 uppgår till 1040 kr. Kvarts grundinsats uppgår till 260 kr.

Grundinsatsen ger, i likhet med andra insatskonton, poäng varje dag.

Ett halvår efter avgång ur föreningen återbetalas hälften av grundinsatsen med avdrag för eventuella obetalda medlemsavgifter, den andra hälften tillföres föreningens reservfond. Beroende på föreningens ekonomiska ställning kan, enligt lagen om ekonomiska föreningar, denna väntetid bli längre.

tillbaka