Direktlån

Senast uppdaterad 20151118

För dig som vill låna snabbt. Kräver en inbetalning från en medlem som ställer en lika stor summa som lånet till förfogande. Föreningen administrerar lånet på samma sätt som gäller för övriga lån. Inbetalarens medel återbetalas med viss tidsförskjutning i proportion till direktlåntagarens betalningar för lånet.

 

tillbaka