Begränsningar

Senast uppdaterad 20151118

Amorteringstid kan väljas mellan 2 och 40 år i steg om 3 månader.
Tiden mellan varje amortering kan vara 1, 3 eller 6 månader. Det vanligaste är 3 månader.
Referensvärde för lånebelopp var 100 000 kr under december 2004. Lånebelopp begränsas nedåt av amorteringen. I förhållande till referensvärdet vid lånets utbetalning skall amorteringen vara minst 0,4 % vid månadsamortering (400 kr), minst 0,8 % vid kvartalsamortering (800 kr) och minst 1,25 % (1 250 kr) vid halvårsamortering.

Det finns inget formellt krav på minsta poängprestationstid eller kortaste tid för medlemskap innan lån kan beviljas. Däremot gör konkurrensen om lån att det i praktiken kommer att krävas en poängprestationstid, såvida man inte får överta många poäng.
Vid ansökan om lån skall hela grundinsatsen vara inbetald, likaså förfallen medlemsavgift.

tillbaka