Avgång

Senast uppdaterad 20010418

Avgång ur föreningen sker efter skriftlig uppsägning till utträde. Uppsägning kan även ske via e-post men då på avsändarens egen risk. Beroende på lagen om ekonomiska föreningar så kan ett utträde ur föreningen ta mellan 6 och 18 månader. Eventuell återbetalning av upp till halva grundinsatsen sker tidigast 6 månader efter avgången ur föreningen.

tillbaka