Ansökan om lån

Senast uppdaterad 20151118

Som medlem kan du när som helst lämna in en ansökan om lån. Ansökan skall lämnas på ett formulär som du på begäran erhåller från föreningen. När din ansökan kommit in lagras en del av ansökningsuppgifterna i datorn. Dessa uppgifter ligger till grund för din placering i turordningslistan för lån. Allteftersom du samlar ihop fler poäng och andra sökande erhåller lån flyttas din plats i turordningslistan. När du kommer till början av listan får du ett låneerbjudande som du skall svara på inom tio dagar.

I låneansökan skall du uppge om dina betalningar för amortering och poängbalans skall vara lika stora varje gång eller om dessa belopp skall anpassas efter konsumentprisindex. Det senare alternativet med för troligen ökande betalningar med tiden men samtidigt att du får tillbaka dina poängbalansmedel snabbare och att den sammanlagda låneavgiften blir lägre.

Vid ansökan får du betala en låneansökningsavgift, för närvarande (2015) 113 kr och 57 kr per lånealternativ utöver det första. Högst 5 alternativ med olika låne belopp och amorteringstider får anges. Du kan, om du vill, i efterhand ändra dina låneönskemål. Komplettering eller ändring av lånealternativ kostar (under 2015) 57 kr per alternativ. Alla sådana ändringar skall begäras skriftligt med underskrift, ej med e-post eller via telefon.

tillbaka