Anknytningar

Senast uppdaterad 20070407


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Paraplyorganisation för 15-talet ideella fristående riksorganisationer och ett antal lokala grupper, som samverkar för ett uthålligare och friskare samhälle, där konsumenterna får ett befogat och rättmätigt inflytande. Nordiska sparlån är stödmedlem i Sveriges
konsumenter i samverkan.

Länk till Sveriges Konsumenter i Samverkan


INAISE, (International Association of Investors in the Social Economy)
Chaussée de Charleroi 51 B, B-1060 Brussels, Belgium

Tfn int+32 2 234 57 97

Fax int+32 2 234 57 98

INAISE är ett globalt nätverk av socialt (kooperativt) och miljöorienterade finansiella institutioner.
INAISE grundades 1989 har vuxit snabbt i takt med att investerarna i den sociala (kooperativa) ekonomin ökat i betydelse, omfattning och synlighet i ett antal europeiska och icke-europeiska länder. Genom INAISE utväxlar medlemmarna erfarenheter, informerar och visar världen att pengar faktiskt kan vara ett medel att uppnå positiva ändringar inom det sociala livet och miljöområdet. Många medlemsorganisationer är främst inriktade på att minska arbetslösheten genom att finansiera olika kooperativa projekt. Andra är regelrätta banker med särskild inriktning.

INAISE har ett 40-tal medlemmar banker, kooperativ med tusentals medlemmar, stiftelser.

Länk till INASE

Tillbaka