Allmänt och FAQ

Senast uppdaterad 20151201

Nordisk Finanssamverkan är en ekonomisk förening, som under namnet Nordiska sparlån efter Finansinspektionens prövning startade sin verksamhet i december 1993.
Finanssamverkan är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens uppgift är att utan vinstsyfte ge sina medlemmar möjlighet att låna till låg kostnad. Föreningen hanterar sedan 2009 endast riskkapital.

Lönar det sig verkligen att vara med i Nordisk Finanssamverkan nu, när räntorna är så låga?
Ja, det gör det. Det är just nu du skall passa på att bygga upp dina lånemöjligheter, som du sedan kan utnyttja när bankerna börjar ta mer betalt igen.

Vad händer om du säljer din fastighet eller bostadsrätt?
Säljer du din fastighet eller bostadsrätt och köper en annan - ta med dig lånet genom att byta ut säkerheten.

Kan du inte utnyttja lånet - låt nya ägaren överta det. Poängbalansmedel, som övergår till den nya låntagaren, kompenseras via överlåtelsepriset.

Du kan även låta barn eller någon annan överta lånet, det går att byta både låntagare och säkerhet.
För alla dessa förändringar behövs först en kontakt med Nordisk Finanssamverkan.

Om inget av dessa alternativ passar återstår endast lösen av lånet i förtid.

Effektiv ränta
Den effektiva räntan är ett matematiskt begrepp som bl a används för att jämföra olika slags lån. Uträkningen av hur stor den är går till så att man, eller ett datorprogram, gissar en räntesats. Den används sedan för att stegvis räkna ut hur mycket olika inbetalningar (amorteringar, lånekostnader, avgifter) och utbetalningar (utbetalning av lånet), med ränta på ränta, blir fram till en viss tidpunkt. Tidpunkten är oftast när den sista betalningen görs. Skulle de uträknade summorna bli exakt, eller mycket nära, lika, har man hittat den effektiva räntan. Oftast får många uträkningar göras innan man hittar den räntesats där summorna blir lika stora.

Så snart någon slags avgift för ett lån tas ut uppkommer det matematiskt sett en effektiv ränta, även om räntesatsen för lånet är 0 procent. Den effektiva räntan blir nästan alltid större än den räntesats banken anger för ett lån. Lån som kräver inbetalningar av poängbalansmedel får vanligen 3 olika lösningar vid uträkning av den effektiva räntan. Minst en, och i vissa fall två, av de uträknade effektiva räntorna brukar bli negativ.

Effektiv ränta räknas i procent per år.

Låna till låg kostnad

Mer information:

Tänk dig för innan du skriver om lån.

Bolåneinstituten sätter medvetet konkurrensen ur spel.

Andra anknytningar till föreningen.

Låna till låg kostnad

Översikt